BIKES

TRAIL – OCELOT

ALL MOUNTAIN – LUPO CARBON LITE

ENDURO – LUPO

ENDURO – LUPO CARBON GARA

DH – LION

DH – LION CARBON

E-BIKE ALL MOUNTAIN – RAY 140

 E-BIKE ENDURO – RAY 160

 EVO LINKAGE 2.1